top of page

MAATREGELEN COVID-19

DeGezichtskliniek volgt de vernieuwde RIVM- en OMT-richtlijnen om op een veilige manier de reguliere zorg uit te voeren.

UPDATE INZAKE COVID-19 RICHTLIJN
  • Gezonde cliënten, zonder klachten (van hoesten, keelpijn, koorts en/of neusverkoudheid) kunnen worden geholpen.
  • Patiënten zijn niet verplicht een mondmasker te dragen. Het vrijwillig dragen van een mondmasker is toegestaan.
  • Patiënten screening bij de entrees is niet meer noodzakelijk. Passieve screening vindt plaats via email en sms vooraf aan de afspraak.
  • Het niet handen schudden blijft van kracht.
  • Alleen gezonde medewerkers (zonder klachten van hoesten, keelpijn, koorts, en/of neusverkoudheid) werken met cliënten.
  • Medewerkers zijn niet verplicht een mondmasker te dragen. Het vrijwillig dragen van een mondmasker is toegestaan.
  • Medewerkers houden 1,5 m afstand met patiënten en collega’s.
  • Bij zorghandelingen binnen 1,5m van de patiënt draagt de medewerker een mondmasker (Chirurgisch IIR).
  • Voor en na het contact met de cliënt wordt handhygiëne toegepast.
  • DeGezichtskliniek communiceert deze regels en werkwijze voorafgaande aan de afspraak per mail.
bottom of page